Notice: It looks like you are in . NEMEET is currently only available for and adapted to the Norwegian commercial real estate market.

Public wall

Bjørg Totland (Senter for eiendomsfag) posted an event.

Halvdagskurset tilbys som kurs nr 5 i Eiendomsuka 2018. Det gis innsikt i temaene økonomisk kriminalitet og cybertrusler og ikke...

Read more

Halvdagskurset tilbys som kurs nr 5 i Eiendomsuka 2018. Det gis innsikt i temaene økonomisk kriminalitet og cybertrusler og ikke minst innsikt i den tette sammenhengen mellom disse. Relevante eksempler fra bransjen og risikobildet vil beskrives og deltakerne vil få forståelse for hvordan virksomheter bør gå frem for å forebygge, avdekke og håndtere hendelser.

Kursholder er Kristian Thaysen, som er partner og leder for rådgivningsvirksomheten til BDO og tjenesteområdet compliance og gransking. Kristian har betydelig erfaring med å bistå virksomheter med å forebygge, avdekke og granske mistanke om korrupsjon og annen type økonomisk kriminalitet. Han har også erfaring fra bistand i tvistesaker, særlig relatert til informasjonstyveri og andre former for økonomisk kriminalitet. Kristian er en mye benyttet foredragsholder innenfor temaet økonomisk kriminalitet.

5 mo. ago · Seen by 364
Do you really want to delete? Yes No