Notice: It looks like you are in . NEMEET is currently only available for and adapted to the Norwegian commercial real estate market.

Public wall

Bjørg Totland (Senter for eiendomsfag) posted an event.

Modulen «Husleierett for nærings- og boligeiendom» gir kunnskap om sentrale juridiske problemstillinger knyttet til fast eiendoms rettsforhold; til det å...

Read more

Modulen «Husleierett for nærings- og boligeiendom» gir kunnskap om sentrale juridiske problemstillinger knyttet til fast eiendoms rettsforhold; til det å eie og forvalte eiendom. Kurset, som går over 2 + 2 dager, gir god innsikt i grunnleggende juridiske prinsipper innen avtalerett og forvaltningsrett, samt oversikt over forholdet til offentligrettslig regelverk som er relevant for eiendomsforvaltningen. Deltakerne skal sitte igjen med detaljert kunnskap om leiekontrakter og partenes rettigheter og forpliktelser i denne sammenheng.

Finanstilsynet har godkjent kurset med inntil 20 timer som etterutdanning for eiendomsmeglere i medhold av forskrift om eiendomsmegling § 4-10 tredje ledd. For advokater vil felles søknad om godkjenning av etterutdanning for advokater bli sendt i etterkant av avholdt kurs.

4 mo. ago · Seen by 301
Do you really want to delete? Yes No