Notice: It looks like you are in . NEMEET is currently only available for and adapted to the Norwegian commercial real estate market.

Public wall

Bjørg Totland (Senter for eiendomsfag) posted an event.

Under kurs 1 av i alt 20 kurs i Eiendomsuka 2018, stiller vi spørsmålet om tradisjonelle leiekontrakter for næringseiendom vil...

Read more

Under kurs 1 av i alt 20 kurs i Eiendomsuka 2018, stiller vi spørsmålet om tradisjonelle leiekontrakter for næringseiendom vil møte veggen? Dagens utvikling går mange steder i retning av større behov for fleksibilitet, sambruk, deling og opplevelser. Plikter og rettigheter i forholdet mellom utleier og leietaker er i spill. Kurset vil se på dagens typiske kontrakter, og hvilke alternativer man har når man fremover skal tilpasse eller utvikle leiekontrakter for ulike leietakergrupper.

Kursets foredragsholder er Anne Sofie Bjørkholt. Hun er én av landets ledende advokater på eiendomsområdet. Bjørkholt er partner i advokatfirmaet BAHR, og har tidligere også arbeidet i Wikborg Rein. Hun har i mange år vært en engasjert og tydelig foredragsholder og foreleser hos Senter for eiendomsfag og i en rekke andre fora hvor eiendomsaktører møtes.

7 mo. ago · Seen by 347
Do you really want to delete? Yes No