Notice: It looks like you are in . NEMEET is currently only available for and adapted to the Norwegian commercial real estate market.

Public wall

Bjørg Totland (Senter for eiendomsfag) posted an event.

Dette halvdagskurset tilbys som kurs 9 av 20 ulike kurs under Eiendomsuka 2018.

Kurset vil først gjennomgå trendene i markedet...

Read more

Dette halvdagskurset tilbys som kurs 9 av 20 ulike kurs under Eiendomsuka 2018.

Kurset vil først gjennomgå trendene i markedet for å belyse hvem som investerer i hva og hvor, samt betraktninger om motivene bak. Deretter vil kurset se på investeringsanalyser og deres risiko (herunder risikoen knyttet til porteføljeeffekter, samvariasjon, fallgruver ved å legge risikokomponenten i diskonteringsrenten, fallgruver ved å addere risikokomponenter til en samlet risikojustering).

Kursets foredragsholdere vil være Håvard Bjorå, analysesjef i Cushman & Wakefield Realkapital og førsteamanuensis Sølve Bærug fra NMBU.

7 mo. ago · Seen by 336
Do you really want to delete? Yes No