Notice: It looks like you are in . NEMEET is currently only available for and adapted to the Norwegian commercial real estate market.

Public wall

Bjørg Totland (Senter for eiendomsfag) posted an event.

Leietakere av næringsbygg er ikke som de en gang var. Nye type leietakere er kommet til. Utleiere må i økende...

Read more

Leietakere av næringsbygg er ikke som de en gang var. Nye type leietakere er kommet til. Utleiere må i økende grad tilpasse seg et sammensatt leietakermarked i sterk endring samt en sterk akselererende samfunnsutvikling. Fleksibilitet er derfor blitt et viktig stikkord, både hva gjelder juridiske avtaler, fysisk utforming, kommunikasjon, digitalisering samt serviceinnhold og -grad. Det foregår en forskyvning i vante rollefordelinger mellom leietaker og utleier.

Senter for eiendomsfag i samarbeid med fremoverlente bransjeaktører tilbyr derfor på nytt et todagerskurs som vil gi eiere, utleiere, næringsmeglere og leietakere et godt overblikk – samt konkret innsyn i grep – som kan gjøres for å møte dagens og fremtidens behov.

Kurssertifikat i Fremtidsrettet leietakerkompetanse vil ble delt ut til alle som følger kurset.

10 mo. ago · Seen by 385
Do you really want to delete? Yes No