Notice: It looks like you are in . NEMEET is currently only available for and adapted to the Norwegian commercial real estate market.

Public wall

Bjørg Totland (Senter for eiendomsfag) posted an event.

Kurset tar for seg de 20  viktigste MVA-forholdene i forbindelse med oppstart, utvikling, drift og salg av næringseiendom.
Trond Ingebrigtsen, som vil lede oss igjennom dette kurset, er advokat og partner i Advokatfirmaet PwC, med særskilt kompetanse innenfor fast eiendom og MVA.

1 year ago · Seen by 398
Do you really want to delete? Yes No