Notice: It looks like you are in . NEMEET is currently only available for and adapted to the Norwegian commercial real estate market.

A post on the NEMEET wall

Bjørg Totland (Senter for eiendomsfag) posted an event.

I løpet av én intensiv arbeidsdag vil kurset gi mellomledere den kunnskapen som de er pålagt å ha. Krav til...

Read more

I løpet av én intensiv arbeidsdag vil kurset gi mellomledere den kunnskapen som de er pålagt å ha. Krav til å dokumentere kunnskap innenfor HMS for ledere er nedfelt i norsk regelverk. Innholdet i kunnskapen skal tilpasses «virksomhetens art».

Kursinnholdet er spesialdesignet for mellomledere som arbeider med utvikling av eiendom, byggherrearbeid, forvaltning, drift og vedlikehold. Kurset dekker typiske rettslige roller som arbeidsgiver, eier/eierrepresentant og byggherre/byggherrerepresentant.

Kurset vi nå tilbyr og dets kursbevis dekker de formelle krav til dokumentasjon som er nedfelt i lov og forskrift.

11 mo. ago · Seen by 372 · Tags: events
See other posts on the public wall
Do you really want to delete? Yes No