Notice: It looks like you are in . NEMEET is currently only available for and adapted to the Norwegian commercial real estate market.

A post on the NEMEET wall

Bjørg Totland (Senter for eiendomsfag) posted an event.

Spesialdesignet kursinnhold eksklusivt for toppledere som arbeider med utvikling av eiendom, byggherrearbeid, forvaltning, drift og vedlikehold. Kurset dekker typiske rettslige...

Read more

Spesialdesignet kursinnhold eksklusivt for toppledere som arbeider med utvikling av eiendom, byggherrearbeid, forvaltning, drift og vedlikehold. Kurset dekker typiske rettslige roller som arbeidsgiver, eier/eierrepresentant og byggherre/byggherrerepresentant.

Kravene til lederopplæring er nedfelt i Arbeidsmiljøloven §§ 3-2 (1a), 3-5 og kapittel 7, og i Brannforebyggende forskrift §4. Kurset vi nå tilbyr og dets kursbevis dekker de formelle krav til dokumentasjon som er nedfelt i lov og forskrift.

11 mo. ago · Seen by 366 · Tags: events
See other posts on the public wall
Do you really want to delete? Yes No