Notice: It looks like you are in . NEMEET is currently only available for and adapted to the Norwegian commercial real estate market.

Public wall

Bjørg Totland (Senter for eiendomsfag) posted an event.

27
Nov
Eiendom og jus
Nov. 27, 2017

Poenggivende deltidsstudium med én samling i november 2017 og én i januar 2018. Karakterutskrift fra NMBU ved bestått eksamen. Jus gjennom eiendomsutviklerfasen, byggherrefasen og ved forvaltning av eiendom, samt for kjøp og salg.

9 mo. ago · Seen by 359 · Tags: events
Do you really want to delete? Yes No