Notice: It looks like you are in . NEMEET is currently only available for and adapted to the Norwegian commercial real estate market.

A post on the NEMEET wall

Bjørg Totland (Senter for eiendomsfag) posted an event.

Utdanningsmodulen «Markedsanalyse og –økonomi for eiendom» gir en solid innføring i gode analyseverktøy for beslutninger knyttet til eksisterende og ny eiendomsmasse. Dette både hva gjelder boligutvikling og utvikling av næringsarealer samt kjøpesentre. Totalt 6 undervisningsdager fordelt på 3 samlinger høsten 2017. Gir 7,5 studiepoeng ved bestått eksamen.

11 mo. ago · Seen by 358 · Tags: events
See other posts on the public wall
Do you really want to delete? Yes No