Notice: It looks like you are in . NEMEET is currently only available for and adapted to the Norwegian commercial real estate market.

Public wall

Bjørg Totland (Senter for eiendomsfag) posted an event.

Utdanningsmodulen «Markedsanalyse og –økonomi for eiendom» gir en solid innføring i gode analyseverktøy for beslutninger knyttet til eksisterende og ny eiendomsmasse. Dette både hva gjelder boligutvikling og utvikling av næringsarealer samt kjøpesentre. Totalt 6 undervisningsdager fordelt på 3 samlinger høsten 2017. Gir 7,5 studiepoeng ved bestått eksamen.

7 mo. ago · Seen by 343 · Tags: events
Do you really want to delete? Yes No