Notice: It looks like you are in . NEMEET is currently only available for and adapted to the Norwegian commercial real estate market.

A post on the NEMEET wall

Bjørg Totland (Senter for eiendomsfag) posted an event.

28
Aug
Eiendom fra A til Å
Aug. 28, 2017

Fire intensive studiedager med muligheter for bransjesertifikat og/eller eksamen og studiepoeng. Målsettingen med Eiendom fra A til Å er...

Read more

Fire intensive studiedager med muligheter for bransjesertifikat og/eller eksamen og studiepoeng. Målsettingen med Eiendom fra A til Å er å gjøre deltakerne mer kjent med forretningsområdet eiendom (alle typer), markedene og dets aktører og dynamikk, samt myndighetenes og makroøkonomiens rolle i hvordan markedet fungerer. Herunder skal studentene også ha fått en grunnleggende forståelse av plan- og bygningslovens sentrale rolle for all eiendomsvirksomhet med spesielt fokus på planhierarkiet, samt en kort oversikt over andre viktige lover for eiendom. I tillegg vil viktige trender knyttet til eiendom gjennomgås.

Studentene vil etter studiet kunne se sammenhenger mellom perspektiver og fagfelt samt grenseflater mellom disse, og dermed selv kunne bidra til å kvalitetssikre og effektivisere arbeidet i disse overgangene. Studentene skal således ha oppnådd en generell og bred bestiller- og utøverkompetanse. Studiemodulen er en nødvendig plattform for videre læring og fordypning i ulike eiendomsfag.

1 year ago · Seen by 390 · Tags: events
See other posts on the public wall
Do you really want to delete? Yes No