Notice: It looks like you are in . NEMEET is currently only available for and adapted to the Norwegian commercial real estate market.

Public wall

Bjørg Totland (Senter for eiendomsfag) posted an event.

Utdanningsmodulen har yrkesaktive som målgruppe, og gir gjennom seks undervisningsdager utover høsten 2017 innføring i gode analyseverktøy for beslutninger knyttet...

Read more

Utdanningsmodulen har yrkesaktive som målgruppe, og gir gjennom seks undervisningsdager utover høsten 2017 innføring i gode analyseverktøy for beslutninger knyttet til eksisterende og ny eiendomsmasse. Dette både hva gjelder boligutvikling og utvikling av næringsarealer samt kjøpesentre. Deltakerne gis en samfunnsøkonomisk teori- og modellforståelse samt metoder for å analysere lokalisering, arealbruk og byggevolum. Videre vil modulen omhandle eiendomsmarkedsanalyse som basis for arbeidet med utviklingsprosjekt.

9 mo. ago · Seen by 362 · Tags: events
Do you really want to delete? Yes No