Notice: It looks like you are in . NEMEET is currently only available for and adapted to the Norwegian commercial real estate market.

A post on the NEMEET wall

Bjørg Totland (Senter for eiendomsfag) posted an event.

Utdanningsmodulen har yrkesaktive som målgruppe, og gir gjennom seks undervisningsdager utover høsten 2017 innføring i gode analyseverktøy for beslutninger knyttet...

Read more

Utdanningsmodulen har yrkesaktive som målgruppe, og gir gjennom seks undervisningsdager utover høsten 2017 innføring i gode analyseverktøy for beslutninger knyttet til eksisterende og ny eiendomsmasse. Dette både hva gjelder boligutvikling og utvikling av næringsarealer samt kjøpesentre. Deltakerne gis en samfunnsøkonomisk teori- og modellforståelse samt metoder for å analysere lokalisering, arealbruk og byggevolum. Videre vil modulen omhandle eiendomsmarkedsanalyse som basis for arbeidet med utviklingsprosjekt.

1 year ago · Seen by 375 · Tags: events
See other posts on the public wall
Do you really want to delete? Yes No